• Thứ bẩy, 15/05/2021, 3:8 (GMT+7)

Video: Ceremony to receive First-class Labor Order – Hero of Labor conferment ceremony – 15th anniversary of Thien Tan Group establishment

Đăng lúc 8h:0 - Thứ tư, 14/10/2015

(Thien Tan Group) - Video: Ceremony to receive First-class Labor Order – Hero of Labor conferment ceremony – 15th anniversary of Thien Tan Group establishment

Thiên Tân Group

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: